Program rozszerzenia gwarancji MSI

Skorzystaj z dodatkowej gwarancji MSI. W trosce o najwyższą jakość usług oraz zadowolenia klientów przedstawiamy usługę premium jaką jest możliwość zakupu rozszerzonej gwarancji. Ciesz się naszymi produktami wiedząc, że są objęte dodatkową gwarancją producenta.

Aby skorzystać z dodatkowej gwarancji zachęcamy do zakupu pakietu rozszerzenia gwarancji - zapoznaj się ze szczegółami naszej oferty poniżej.

Opis

Program rozszerzenia gwarancji dotyczy następujących produktów:

 • Workstation Notebook (1 rok = 720,00 zl)
 • Notebook (1 rok = 510,00 zl, 2 lata = 1070,00 zl)
 • Desktop-PC (1 rok = 510,00 zl, 2 lata = 1070,00 zl)
 • All-In-One PC (1 rok = 510,00 zl, 2 lata = 1070,00 zl)

Co zyskujesz:

 • 1 rok lub 2 lata dodatkowej gwarancji po wygaśnięciu standardowej gwarancji producenta
 • Bezpośrednie wsparcie MSI
 • Wysoki priorytet naprawy

Warunki rozszerzenia gwarancji:

 • Rozszerzenie gwarancji musi zostać zakupione w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu urządzenia
 • Dostępne są dwie opcje rozszerzenia gwarancji: 1 rok lub 2 lata
 • Przysługuje jedynie Klientom, którzy zakupili produkt MSI w UE

Płatność:

 • Przedłużenie gwarancji jest aktywowane po otrzymaniu płatności w formie przelewu bądź poprzez płatność PayPal
 • Po zaksięgowaniu płatności Klient otrzymuje specjalny certyfikat jako dowód przedłużenia gwarancji

Możesz pobrać pełną dokumentację dotyczącą programu przedłużenia gwarancji MSI tutaj w formacie PDF.

Zasady korzystania z rozszerzonej gwarancji

Zasady korzystania z rozszerzonej gwarancji

 • Rozszerzenie można nabyć przed upływem 6 miesięcy od daty zakupu sprzętu, po przedstawieniu faktury lub paragonu
 • Okres rozszerzenia gwarancji rozpoczyna się wraz z wygaśnięciem standardowej gwarancji producenta
 • Naprawy dokonane podczas okresu rozszerzonej gwarancji nie przedłużają jej o czas pobytu sprzętu w serwisie
 • Po zaksięgowaniu płatności Klient otrzymuje specjalny certyfikat jako dowód przedłużenia gwarancji
 • Okres rozszerzonej gwarancji jest ważny od momentu wygaśnięcie standardowej gwarancji producenta i trwa jeden rok lub dwa lata. Gwarancja obejmuje usterki powstałe podczas użytkowania sprzętu w normalnych warunkach oraz zgodnie z przeznaczeniem. MSI może odmówić wykonania naprawy w ramach standardowego lub przedłużonego okresu gwarancji lub obciążyć klienta kosztami naprawy (koszt części, robocizny, transportu) jeśli:
  1. klient nie posiada dokumentu potwierdzającego zakup rozszerzonej gwarancji;
  2. produkt jako całość lub jego poszczególne części nie są objęte gwarancją;
  3. uszkodzenie powstało na skutek użytkowania niezgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi produktu, nieprawidłowego przechowywania lub przewożenia;
  4. uszkodzenie powstało w wyniku instalacji, naprawy, modyfikacji sprzętu przez osoby trzecie lub w punktach nieautoryzowanych przez MSI;
  5. uszkodzenie powstało w wyniku stosowania komponentów innych producentów lub o innych parametrach niż zalecane przez firmę MSI;
  6. numer seryjny urządzenia jest nieczytelny lub został usunięty;
  7. uszkodzenie powstało w wyniku wypadku losowego lub w wyniku działania człowieka (uszkodzenia mechaniczne jak uderzenie, upadek, zadrapania, zarysowanie itp.) lub czynników zewnętrznych i ich skutków (wilgoć, zalanie, wysoka temperatura, wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, korozja itp.);
  8. uszkodzenie powstało w wyniku instalacji wadliwego lub nielegalnego oprogramowania (w tym wirusów komputerowych);
  9. urządzenie posiada zadrapania, pęknięcia, wycieki, czy inne uszkodzenia mechaniczne dotyczące wyświetlacza LCD;
  10. uszkodzenie powstało na skutek działania innych zdarzeń losowych (pożar, powódź, trzęsienie ziemi, zamieszki itp.).
 • Baterie notebook’owe / AIO PC i inne darmowe akcesoria wchodzące w skład zestawów (myszki, klawiatury, słuchawki itp.) są uważane za elementy ulegające zużyciu i nie są objęte programem przedłużonej gwarancji
 • Błędy oprogramowania, utrata lub odzyskiwanie danych nie są objęte przedłużeniem gwarancji
 • Rozszerzenie gwarancji jest sprzedawane w wybranych krajach europejskich
 • Rozszerzenie gwarancji jest ważne na terenie Europy
 • Rozszerzenie gwarancji jest ważne tylko i wyłącznie na terenie kraju, w którym został zakupiony sprzęt
 • Rozszerzenie gwarancji może obejmować dodatkowe świadczenia serwisowe, jednakże takie ustalenia zależą wyłącznie od kraju, w którym zakupiono rozszerzoną gwarancję i mogą się między sobą różnić
 • MSI staje się dysponentem wymienionych części i nie podlegają one zwrotowi.
 • W przypadku wymiany urządzenia przez serwis istnieje możliwość przeniesienia rozszerzenia gwarancji. Jeśli urządzenie jest wymieniane przez sprzedawcę należy przedstawić firmie MSI dowód takiej wymiany, z podaniem numerów seryjnych oryginalnego oraz nowego urządzenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy pod adresem: we@msi.com

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 Maja 2014 r. o prawach konsumenta:

Art. 27.
Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

Art. 28.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, (…)

Art. 29.
1. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 27.

2. Jeżeli konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.

Art. 30.
1. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. (…)

2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.(…)

Art. 33.
Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Art. 34.
1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy (…) nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.(…)

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy (…).

 Art. 35.
Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po  zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.”

 Odstąpienia od umowy można dokonać za pomocą formularza, który należy pobrać tutaj.

 Podpisany formularz należy wysłać drogą mailową na adres we@msi.com bądź pocztą na adres:

 MSI Polska Sp. z o.o.
ProLogis Park Wrocław
Magazynowa 1, Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR").

W treści poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie z usługi przedłużenia gwarancji przez MSI Polska Sp z o.o.

Administratorem danych osobowych jest MSI Polska Sp z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Magazynowej 1

Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, e-mail: grzegorzmorgiel@msi.com

Dane osobowe będą przetwarzane w celu :

1.      Realizacji zakupu usługi przedłużonej gwarancji za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej lub pisemnego zamówienia na adres firmy.

2.      Marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów realizowanego w formie elektronicznej stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes MSI Polska Sp z o.o.. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

3.      Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści, analizowania ruchu i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników.

Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zgodnie z motywem 70 preambuły do RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przedstawionego jako cel w pkt. 3 ust. a) niniejszej Informacji.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia usługi.

Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Konsekwencją profilowania będzie analiza lub przewidywanie preferencji zakupowych w ramach marketingu własnych produktów.

Ta strona używa plików cookie. Te pliki cookie są niezbędne do wyświetlenia strony. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookie, wytycznych dotyczących ochrony danych oraz warunków. Polityka prywatności

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „Zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania. Jeśli korzystasz z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj”, zgadzasz się na to.

Blisko